prihlasenyprihlasit | registrovat

Shuffle Letters Effect

Jeho účelom je premiešať obsah textu akéhokoľvek DOM elementu do správneho tvaru. Môžete využiť napríklad pre nadpisy, logo alebo slideshow.

jTruncate

Jednoduchý skracovač textu

jQuery Image Replacement

Tento jednoduchý plugin, ktorý v kombinácií so server-side scriptom dynamicky prekreslí text z elementu na obrázok generovaný pomocou fontu, ktorý si sami zvolíte. To umožňuje použiť pekný font bez manuálneho vytvárania obrázkov vo Photoshope, GIPMe alebo inom programe.

CLEditor

WYSIWYG HTML editor, ktorý môžete jednoducho vložiť do stránky.

autoResize

Rozšírenie, ktoré pridá vašej textarea schopnosť meniť veľkosť v závislosti od dĺžky textu v nej.

Elastic

Elastic pridá vašej textarea schopnosť zmenšovať/zväčšovať podľa toho aký dlhý je text. Plugin bol inšpirovaný auto-resize textarea na Facebooku. Hlavný rozdiel medzi Elastic a konkurenciou, je to veľkosť.

Grid Accordion

Grid Accordion je pokročilý navigačný akordeón, ktorý zobrazí informácie v mriežke. Text je teda radených do stĺpcov a riadkov pričom len jedna bunka je po kliknutí otvorená pre detailné informácie.

jQuery Highlight Plugin

Zrejme nebude veľkým prekvapením, že jQuery Highlight plugin môže byť použitý k zvýrazneniu časti textu na stránke. Je založený na veľkom Highlight plugine od Johann Burkard. Zvýraznené môže byť slovo, slová; časť alebo celé vety.

Tagy

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting