prihlasenyprihlasit | registrovat

Ako vytvoriť jQuery plugin na orezávanie obrázku od základu - časť I

Webové aplikácie potrebujú jednoducho použiteľné riešenie pre upload a manipuláciu bohatého obsahu. Tento proces môže spôsobovať problémy niektorým používateľom, ktorí majú minimálne znalosti s úpravou fotografií. Orezávanie je jednou z najpoužívanejších metód pre manipuláciu s fotografiami, a tento tutoriál sa bude vzťahovať na celý vývojový proces jQuery pluginu, na orezávanie obrázku.

Krok 1. Nastavenie pracovného priestoru

Najskôr si pripravíme pracovný priestor projektu pre náš tutoriál. Začnime tým, že vytvoríme hierarchiu adresárov a prázdne súbory s názvami ako na nasledujúcom obrázku:

Ďalej budeme musieť stiahnuť jQuery a presunúť ho do /resources/js/ priečinka. Obrázok použitý v tomto tuoriáli musí byť pomenovaný example.jpg a umiestnený do /resources/images/ priečinka. Môžete použiť tento obrázok (vďaka gsso-stock), poskytnutý v zdrojových súboroch tohto tutoriálu, alebo jeden z vašich vlastných. A posledný súbor je outline.gif, ktorý musí byť umiestnený v /resources/js/imageCrop/ priečinku.

Krok 2. Vytvorenie testovacej stránky

Ak chcete vyskúšať náš plugin, budeme ho musieť pripojiť na obrázok. Pred započatím práce vytvoríme jednoduchú stránku obsahujúcu tento obrázok.

HTML

Otvorte index.html súbor vo vašom obľúbenom textovom editore a napíšte nasledujúci kód.  
    
    jQuery Image Cropping Plug-In
    
    
    
    
  

  
    

jQuery Image Cropping Plug-In

jQuery Image Cropping Plug-In

Nie je na tom nič zvláštne: iba čistý HTML kód. Načítame CSS pre stránku, jQuery, náš plugin súbor (ktorý je momentálne prázdny) a vložíme obrázok do dokumentu.

CSS

Teraz upravíme style.css, tak ako je uvedené nižšie.

* {
  margin : 0;
  outline : 0;
  padding : 0;
}

body {
  background-color : #ededed;
  color : #646464;
  font-family : 'Verdana', 'Geneva', sans-serif;
  font-size : 12px;
  text-shadow : 0 1px 0 #ffffff;
}

h1 {
  font-size : 24px;
  font-weight : normal;
  margin : 0 0 10px 0;
}

div#wrapper {
  margin : 25px 25px 25px 25px;
}

div.image-decorator {
  -moz-border-radius : 5px 5px 5px 5px;
  -moz-box-shadow : 0 0 6px #c8c8c8;
  -webkit-border-radius : 5px 5px 5px 5px;
  -webkit-box-shadow : 0 0 6px #c8c8c8;
  background-color : #ffffff;
  border : 1px solid #c8c8c8;
  border-radius : 5px 5px 5px 5px;
  box-shadow : 0 0 6px #c8c8c8;
  display : inline-block;
  height : 360px;
  padding : 5px 5px 5px 5px;
  width : 480px;
}

Nastavili sme vzhľad našej stránky zmenou farby pozadia a pridali sme základný vzhľad pre nadpis a obrázok.

Krok 3. Písanie základu jQuery pluginu

Začnime tým, že vytvoríme základ jQuery pluginu.

Ďalšie informácie o tom, ako napísať svoj vlastný plugin, získate prostredníctvom tejto správy. Popisuje základy, najlepšie postupy a bežné úskalia, na ktoré si treba dať pozor pri písaní vlastného pluginu.

Otvorte /resources/js/imageCrop/jquery.imagecrop.js a pridajte nasledujúci kód.

// Vzdy zapuzdrite plugin do '(function($) { // sem pojde plugin }) (jQuery);'
(function($) {
  $.imageCrop = function(object, customOptions) {};

  $.fn.imageCrop = function(customOptions) {
    // Prechádza každým objektom
    this.each(function() {
      var currentObject = this,
        image = new Image();

      // A pripoji imageCrop ked je objekt nacitany
      image.onload = function() {
        $.imageCrop(currentObject, customOptions);
      };

      // Resetne src, pretoze cachovane obrázky obcas nespustaju load
      image.src = currentObject.src;
    });

    // Akonahle plugin vrati vnutornu hodnotu, funkcia vzdy vrati 'this' pre zachovanie retazenia
    return this;
  };
}) (jQuery);

Práve sme rozšírili jQuery pridaním novej vlastnosti funkcie do jQuery.fn objektu. Teraz máme hrubý základ pluginu, ktorý prechádza každým objektom a pridá imageCrop pri načítaní objektu. Všimnite si, že cachované obrázky občas nespúštajú load, takže to opravíme resetnutím src atribútu.

Krok 4. Pridávanie voliteľných možností

Umožnením prispôsobenia nastavení robí plugin pre užívateľov viac flexibilným.

$.imageCrop = function(object, customOptions) {
  // Rather than requiring a lengthy amount of arguments, pass the
  // plug-in options in an object literal that can be extended over
  // the plug-in's defaults
  var defaultOptions = {
    allowMove : true,
    allowResize : true,
    allowSelect : true,
    minSelect : [0, 0],
    outlineOpacity : 0.5,
    overlayOpacity : 0.5,
    selectionPosition : [0, 0],
    selectionWidth : 0,
    selectionHeight : 0
  };

  // Nastavi prevolene hodnoty
  var options = defaultOptions;

  // A zmeni zvolene nastavenia
  setOptions(customOptions);
};

Definovali sme pole predvolených nastavení, potom sme ich spojili s voľbou vlastností zavolaním setOptions funkcie. Poďme ďalej a napíšme telo tejto funkcie.

...

// Zameni aktualne nastavenia zvolenymi
function setOptions(customOptions) {
  options = $.extend(options, customOptions);
};

$.extend() funkcia zlúči obsah dvoj a viacerých objektov do prvého objektu.

Možnosti

Nasledujúci zoznam popisuje jednotlivé voľby pluginu.

 • allowMove – Určuje, či výber môže byť presunutý (predvolená hodnota je true).
 • allowResize – Určuje, či je možne meniť veľkosť výberu (oznacena plocha) (predvolená hodnota je true).
 • allowSelect – Určuje, či používateľ môže vykonať nový výber (predvolená hodnota je true).
 • minSelect – Minimálna akceptovateľná veľkosť plochy (predvolená hodnota je [0,0]).
 • outlineOpacity – Priehľadnosť rámčeka (predvolená hodnota je 0.5).
 • overlayOpacity – Priehľadnosť plochy (predvolená hodnota je 0.5).
 • selectionPosition – Pozícia výberu (predvolená hodnota je [0,0]).
 • selectionWidth – Výška výberu (predvolená hodnota je 0).
 • selectionHeight – Šírka výberu (predvolená hodnota je 0).

Krok 5. Nastavenie vrstiev

V tomto kroku budeme modifikovať DOM pre prípravu na ďalší krok: rozhranie pluginu.

Najskôr inicializujeme image vrstvu.

...

// inicializuje image vrstvu
var $image = $(object);

Teraz inicializujeme image holder.

...

// inicializuje image holder
var $holder = $('
') .css({ position : 'relative' }) .width($image.width()) .height($image.height()); // Obalime holder okolo obrazku $image.wrap($holder) .css({ position : 'absolute' });

Ako môžete vidieť, holder vrstvy má rovnakú veľkosť ako obrázok a relatívnu pozíciu. Ďalej zavoláme .wrap() funkciu pre umiestnenie obrázka do vnútra holdera.

Nad obrázkom bude overlay vrstva.

...

// Inicializuje overlay vrstvu a umiestni ju nad obrazok
var $overlay = $('
') .css({ opacity : options.overlayOpacity, position : 'absolute' }) .width($image.width()) .height($image.height()) .insertAfter($image);

Táto vrstva má rovnakú veľkosť ako obrázok, ale tiež dostane absolútnu pozíciu. Získame hodnotu priehľadnosti z options.overlayOpacity a necháme jQuery aplikovať ju. Tento element má tiež id, takže môžeme túto vlastnosť meniť pomocou stylesheet pluginu. Nakoniec zavoláme .insertAfter() metódu pre vloženie overlay vrstvy hneď za obrázok.

Ďalšou vrstvou je trigger vrstva, ktorú umiestníme za overlay vrstvu, rovnako ako sme to urobili s predošlou.

...

// Inicializuje trigger vrstvu a umiestni ju nad overlay vrstvu
var $trigger = $('
') .css({ backgroundColor : '#000000', opacity : 0, position : 'absolute' }) .width($image.width()) .height($image.height()) .insertAfter($overlay);

Na farbe pozadia nezáleží ale musí byť iná ako priehľadná (ktorá je predvolená). Táto vrstva je pre užívateľa neviditeľná ale obsluhuje nejaké udalosti.

Umiestnime outline vrstvu nad trigger vrstvu.

...

// Inicializuje outline vrstvu a umiestni ju nad trigger vrstvu
var $outline = $('
') .css({ opacity : options.outlineOpacity, position : 'absolute' }) .insertAfter($trigger);

A nakoniec posledná vrstva.

...

// Inicializuje selection vrstvua umiestni ju nad outline vrstvu
var $selection = $('
') .css({ background : 'url(' + $image.attr('src') + ') no-repeat', position : 'absolute' }) .insertAfter($outline);

.attr() metóda vráti hodnotu zvoleného atribútu. Použijeme ju pre získanie src, a nastavíme ju ako pozadie selection vrstvy.

Absolútne poziciovanie vo vnútri relatívneho poziciovania

Možno to už viete, ale element s relatívnym poziciovaním získava kontrolu nad absolútne poziciovaným elementom v jeho vnútri. To je dôvod, prečo holder vrstva má relatívnu pozíciu a všetci jeho potomkovia absolútnu pozíciu.

Vynikajúce vysvetlenie tohto triku je obsiahnuté v tomto článku.

Krok 6. Aktualizácia rozhrania

Najskôr inicializujeme nejaké premenné.

...

// Inicializuje globalne premenne
var selectionExists,
  selectionOffset = [0, 0],
  selectionOrigin = [0, 0];

selectionExists nás bude informovať, či existuje výber. selectionOffset bude obsahovať odsadenie vzhľadom k obrázku, a selectionOrigin bude uvádzať pôvodný výber. Veci budú oveľa jasnejšie po niekoľkých krokoch.

Nasledujúce podmienky sú nutné v prípade, že existuje výber pri načítaní pluginu.

...

// Skontroluje, ci je velkost vyberu vacsia nez povolene minimum
if (options.selectionWidth > options.minSelect[0] &&
  options.selectionHeight > options.minSelect[1])
    selectionExists = true;
  else
    selectionExists = false;

Ďalej zavoláme updateInterface() funkciu pre inicializovanie rozhrania.

...

// Zavola 'updateInterface' funkciu pre inicializovanie rozhrania
updateInterface();

Telo tejto funkcie napíšeme už čoskoro. Teraz sa poďme postarať o našu prvú udalosť.

...

if (options.allowSelect)
  // Zviaze handler udalosť k 'mousedown' udalosti trigger vrstvy
  $trigger.mousedown(setSelection);

Zavoláme .mousedown() ak options.allowSelect je true. To sa bude viazať na handler udalosť k mousedown udalosti trigger vrstvy. Takže ak užívateľ klikne na obrázok, vyvolá sa setSelection().

...

// Ziska aktualne odsadenie elementu
function getElementOffset(object) {
  var offset = $(object).offset();

  return [offset.left, offset.top];
};

// Ziska aktualnu poziciu kurzora relativne k pozicii obrazka
function getMousePosition(event) {
  var imageOffset = getElementOffset($image);

  var x = event.pageX - imageOffset[0],
    y = event.pageY - imageOffset[1];

  x = (x < 0) ? 0 : (x > $image.width()) ? $image.width() : x;
  y = (y < 0) ? 0 : (y > $image.height()) ? $image.height() : y;

  return [x, y];
};

Prvá funkcia, getElementOffset(), vráti left a top súradnice zvoleného objektu relatívne vzhľadom k dokumentu. Túto hodnotu získame tým, že zavoláme .offset() metódu. Druhá funkcia, getMousePosition(), vráti aktuálnu pozíciu myši, ale vzhľadom na pozíciu obrázka. Takže budeme pracovať s hodnotami, ktoré sú len medzi 0 a šírkou/výškou obrázku respektíve na x/y osi.

Poďme si napísať funkciu pre aktualizáciu našej vrstvy.

...

// Aktualizuje overlay vrstvu
function updateOverlayLayer() {
  $overlay.css({
    display : selectionExists ? 'block' : 'none'
  });
};

Táto funkcia kontroluje hodnotu premennej selectionExists, a určuje, či by mala byť overlay vrstva zobrazená alebo nie.

...

// Aktualizuje trigger vrstvu
function updateTriggerLayer() {
  $trigger.css({
    cursor : options.allowSelect ? 'crosshair' : 'default'
  });
};

Funkcia updateTriggerLayer() zmení kurzor na crosshair alebo default, v závislosti na hodnotu options.allowSelect.

Ďalej si napíšme updateSelection() funkciu. Tá bude aktualizovať nielen selection vrstvu, ale aj outline vrstvu.

...

// Aktualizuje selection
function updateSelection() {
  // Update the outline layer
  $outline.css({
    cursor : 'default',
    display : selectionExists ? 'block' : 'none',
    left : options.selectionPosition[0],
    top : options.selectionPosition[1]
  })
  .width(options.selectionWidth)
  .height(options.selectionHeight);

  // Aktualizuje selection vrstvu
  $selection.css({
    backgroundPosition : ( - options.selectionPosition[0] - 1) + 'px ' + ( - options.selectionPosition[1] - 1) + 'px',
    cursor : options.allowMove ? 'move' : 'default',
    display : selectionExists ? 'block' : 'none',
    left : options.selectionPosition[0] + 1,
    top : options.selectionPosition[1] + 1
  })
  .width((options.selectionWidth - 2 > 0) ? (options.selectionWidth - 2) : 0)
  .height((options.selectionHeight - 2 > 0) ? (options.selectionHeight - 2) : 0);
};

Po prvé, táto funkcia nastavuje vlastnosti outline vrstvy: kurzor, zobrazenie, veľkosť a jej pozíciu. Ďalšou je selection vrstva; nová hodnota pozície pozadia spôsobí, že sa obrázky prekrývajú.

Teraz potrebujeme funkciu pre obnovenie kurzora, keď to bude potrebné. Napríklad keď robíme výber, chceme mať crosshair kurzor bez ohľadu na to nad ktorou vrstvou sa nachádzame.

...

// Aktualizuje typ kurzora
function updateCursor(cursorType) {
  $trigger.css({
      cursor : cursorType
    });

  $outline.css({
      cursor : cursorType
    });

  $selection.css({
      cursor : cursorType
    });
};

Áno, je to tak jednoduché, ako to vyzerá. Stačí zmeniť typ kurzora na jeden zo zvolených!

A teraz, posledná funkcia tohto kroku; potrebujeme ju na updatovanie rozhrania pluginu v rôznych situáciách - v označovaní, zmene veľkosti, po skončení označovania a tiež, keď sa plugin inicializuje.

...

// Aktualizuje rozhranie pluginu
function updateInterface(sender) {
  switch (sender) {
    case 'setSelection' :
      updateOverlayLayer();
      updateSelection();

      break;
    case 'resizeSelection' :
      updateSelection();
      updateCursor('crosshair');

      break;
    default :
      updateTriggerLayer();
      updateOverlayLayer();
      updateSelection();
  }
};

Ako môžete vidieť updateInterface() funkcia filtruje niektoré prípady a volá potrebné funkcie, ktoré sme práve napísali.

Krok 7. Nastavenie výberu

Až doteraz sme sa starali o prispôsobenie možností a rozhrania, ale nie o to ako užívateľ pracuje s pluginom. Poďme si napísať funkciu, ktorá definuje nový výber po kliknutí na obrázok.

...

// Nastavi novy vyber
function setSelection(event) {
  // Zabrani predvolenej akcii jej udalost
  event.preventDefault();

  // Zabrani zaznamenaniu udalosti
  event.stopPropagation();

  // Zviaze hander udalosti na 'mousemove' a 'mouseup' udalosti 
  $(document).mousemove(resizeSelection).mouseup(releaseSelection);

  // Zaznamena, ze existuje vyber
  selectionExists = true;

  // Resetne velkost vyberu
  options.selectionWidth = 0;
  options.selectionHeight = 0;

  // Ziska povodný vyber
  selectionOrigin = getMousePosition(event);

  // A nastaví jeho pozíciu
  options.selectionPosition[0] = selectionOrigin[0];
  options.selectionPosition[1] = selectionOrigin[1];

  // Aktualizuje iba potrebne elementy rozhrania pluginu specifikovanim odosielatela aktualneho volania
  updateInterface('setSelection');
};

Najskôr funkcia setSelection zavolá dve metódy: event.preventDefault() a event.stopPropagation(). Tým sa zabráni predvolenej akcii udalosti a každému rodičovi handlera od zaznamenania udalosti. Metóda .mousemove() viaže handler udalosti na mousemove udalosť. Tá bude volať resizeSelection() funkciu zakaždým, keď užívateľ presunie kurzor myši. Pre zaznamenanie, že bol vytvorený nový výber, je selectionExists hodnota nastavená na true a veľkosť výberu je nastavená na 0. Ďalej získame výber zavolaním našej predošlej napísanej funkcie getMousePosition(), a vložíme túto hodnotu do options.selectionPosition. Nakoniec zavoláme updateInterface() funkciu pre aktualizovanie rozhrania pluginu v závislosti na vykonané zmeny.

Krok 8. Zmena veľkosti výberu

V predchádzajúcich krokoch sme si napísali funkciu pre nastavenie nového výberu. Poďme si teraz napísať funkciu pre zmenu veľkosti tohto výberu.

...

// Zmeni velkost vyberu
function resizeSelection(event) {
  // Zabráni predvolenej akcii jej udalosť
  event.preventDefault();

  // Zabrani zaznamenaniu udalosti
  event.stopPropagation();

  var mousePosition = getMousePosition(event);

  // Ziska velkost vyberu
  options.selectionWidth = mousePosition[0] - selectionOrigin[0];
  options.selectionHeight = mousePosition[1] - selectionOrigin[1];

  if (options.selectionWidth < 0) {
    options.selectionWidth = Math.abs(options.selectionWidth);
    options.selectionPosition[0] = selectionOrigin[0] - options.selectionWidth;
  } else
    options.selectionPosition[0] = selectionOrigin[0];

  if (options.selectionHeight < 0) {
    options.selectionHeight = Math.abs(options.selectionHeight);
    options.selectionPosition[1] = selectionOrigin[1] - options.selectionHeight;
  } else
    options.selectionPosition[1] = selectionOrigin[1];

  // Aktualizuje iba potrebne elementy rozhrania pluginu specifikovanim odosielatela aktualneho volania
  updateInterface('resizeSelection');
};

Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, je potrebné načítať aktuálnu pozíciu myši. Pretože vrátená hodnota je relatívna k veľkosti obrázka, musíme dbať na záporné hodnoty. Tá nikdy neprekročí hranice obrázka. Ako viete, premenné width a height nemôžu mať záporné hodnoty. To zabezpečíme zavolaním Math.abs(), aby sme získali absolútnu (nezápornú) hodnotu, a potom premiestníme výber.

Krok 9. Skončenie označovania výberu

A teraz posledná funkcia:

...

// Skonci oznacovanie vyberu
function releaseSelection(event) {
  // Zabrani predvolenej akcii jej udalost
  event.preventDefault();

  // Zabrani zaznamenaniu udalosti
  event.stopPropagation();

  // Odviaze handler udalosti z 'mousemove' udalosti
  $(document).unbind('mousemove');

  // Odviaze handler udalosti z 'mouseup' udalosti
  $(document).unbind('mouseup');

  // Aktualizuje povodny vyber
  selectionOrigin[0] = options.selectionPosition[0];
  selectionOrigin[1] = options.selectionPosition[1];

  // Otestuje minimalnu akceptovatelnu velkost
  if (options.selectionWidth > options.minSelect[0] &&
    options.selectionHeight > options.minSelect[1])
    selectionExists = true;
  else
    selectionExists = false;

  // Aktualizuje iba potrebne elementy rozhrania pluginu specifikovanim odosielatela aktualneho volania
  updateInterface('releaseSelection');
};

Ak bolo ukončené označovanie, funkcia releaseSelection() odstráni predtým pripojené handlery udalosti v setSelection() funkcii zavolaním .unbind metódy. Ďalej updatuje pôvodný výber a otestuje minimálnu akceptovateľnú veľkosť.

Teraz už sme takmer pripravení. Zatvorte súbor a pripravte sa na ďalší krok.

Krok 10. Stylovanie pluginu

Otvorte /resources/js/imageCrop/jquery.imagecrop.css stylesheet, a pridajte nasledujúce riadky.

div#image-crop-overlay {
  background-color : #ffffff;
  overflow : hidden;
}

div#image-crop-outline {
  background : #ffffff url('outline.gif');
  overflow : hidden;
}

Na tom nie je nič komplikované; pridali sme nejaký vzhľad overlay a outline vrstvám.

Krok 11. Testovanie konečného výsledku

Pre otestovanie nášho pluginu ho potrebujeme pripojiť na obrázok. Poďme na to a upravme index.html stránku.

Otvorte script tag ...


... a napíšte nasledujúci JavaScript kód.

$(document).ready(function() {
  $('img#example').imageCrop({
    overlayOpacity : 0.25
  });
});

My sme pripojili náš plugin na element obrázka pomocou example id a nastavili nejaké vybrané vlastnosti. Použili sme .ready() metódu na zistenie, kedy je DOM úplne načítaný.

A je to! Uložte súbor a pre vyskúšanie si ho otvorte vo svojom prehliadači.

Čo ďalej

Teraz máme základ jQuery pluginu pre orezávanie obrázkov, ktorý vám umožní označiť plochu obrázka. V ďalšom tutoriáli pridáme viac možností prispôsobenia, vytvorenie náhľadu, napíšeme si nejaký kód po strane servera na orezanie obrázka ... a omnoho viac. Dúfam, že ste si užili čas, ktorý sme spolu strávili a niečo ste sa aj naučili. Vďaka za prečítanie!

http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/how-to-create-a-jquery-image-cropping-plugin-from-scratch-part-i

celkom 0

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting