prihlasenyprihlasit | registrovat

Vyšlo jQuery 1.4.3

V poradí 3. vydanie jQuery 1.4 opravuje chyby a prináša úžasne vylepšenia.

Stiahnutie

Ako obvykle, jQuery poskytuje 2 kópie, jednou z nich je minified a druhá je nekomprimovaná (pre debug alebo čítanie).

Bez obáv môžete použiť tieto URL adresy:

jQuery Minified (26kb Gzipped) jQuery Regular (179kb)

alebo je tu možnosť načítať jQuery cez Google CDN:

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js

CSS modul

Takmer celý CSS modul bol prepísaný so zameraním na rozšíriteľnosť. Pomocou pluginov je teraz možné rozšíriť funkčnosť .css() a .animate().

HTML5 data atribúty

Data modul prešiel mnohými vylepšeniami, čo výrazne zvýšilo jeho využitie a podporu HTML data atribútov.

<div data-role="page" data-hidden="true" data-options='{"name":"John"}'></div>

jQuery automaticky skonvertuje hodnoty do natívnych JavaScript typov (bool, číslo, objekt, pole a null).

$("div").data("role") === "page";
$("div").data("hidden") === true;
$("div").data("options").name === "John";

AJAX

jQueryReadyWait je novou vlastnosť, ktorá po pridaní oneskorí ready udalosť. Táto vlastnosť bude preferovaná najmä v pluginoch, ktoré si želajú byť spustené s určitým oneskorením.

Medzi ďalšie nové vlastnosti patrí jQuery.support.ajax, ktorý v prehliadačoch s podporou AJAX (XMLHttpRequest) vráti true.

Udalosti

Teraz je možné predísť default akcii pomocou bind funkcie, ktorá vráti false.

$("a#link").bind("click", false);

tak isto je možné odstrániť akciu pomocou .unbind("click", false).

Animácie a efekty

jQuery.fx.interval vlastnosť umožnuje nastaviť alebo získať hodnotu frame rate. Defaultné nastavenie je 13ms. Znížením tohto čísla dosiahnete v niektorých prehliadačoch plynulejšie animácie avšak na úkor CPU.

Traversing

jQuery v prípade, ak sú dostupné, používa natívne metódy querySelectorAll a matchesSelector. Podľa testov sú teraz niektoré funkcie 8x rýchlejšie ako v predchádzajúcej verzii 1.4.2.

jQuery.type

Určenie typu môže byť v JavaScripte ťažké, ale vďaka jQuery.type to bude omnoho ľahšie.

jQuery.type(true) === "boolean"
jQuery.type(3) === "number"
jQuery.type(“test”) === "string"
jQuery.type(function(){}) === "function"
jQuery.type([]) === "array"
jQuery.type(new Date()) === "date"
jQuery.type(/test/) === "regexp"

Nové funkcie

Zoznam všetkých zmien je možné nájsť v angličtine - jQuery API dokumentácia pre 1.4.3

celkom 1

Komentáre

nice, makaju chlapci... 0 21.10.2010 | 19:50
vojst do diskusie

Informácie

shaddow 20.10.2010 | 10:56

Tagy

Zdielať

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting