prihlasenyprihlasit | registrovat

Využite jQuery pre manipuláciu a filtrovanie dát

Ak je webová stránka určená na zobrazovanie veľkých tabuliek, veľká pozornosť by mala byť venovaná umožneniu užívateľovi triedenie dát v štruktúrovanej podobe. V tomto článku, pôjdem cez štyri techniky: hover efekty, zebra riadky, filtrovanie a triedenie.

Tagy

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting